Thủ tục mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Công ty Việt Nam

Theo quy định của pháp luật về đầu tư thì Nhà đầu tư nước ngoài có quyền mua cổ phàn, góp vốn vào Công ty Việt Nam nhưng phải đáp ứng các quy định về điều kiện, hình thức và thủ tục mua cổ phần, phần vốn góp. Để Nhà đầu tư nắm rõ các quy định trên, Luật Hồng Minh xin chia sẻ bài viết dưới đây: 

1. Điều kiện mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty Việt Nam khi đủ các điểu kiện sau đây:

Điều kiện 1: Về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

  1. a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
  2. b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
  3. c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện 2: Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

2. Hình thức mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty Việt Nam

Theo quy định của pháp luât hiện hành, Nhà đầu tư nước ngoài có quyền mua cổ phần, phần vốn góp của Công ty Việt Nam theo các hình thức sau đây: 

Thứ nhất, mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

Thứ hai, mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

Thứ ba, mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

Thứ tư, mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác ngoài ba trường hợp nếu trên.

3. Thủ tục mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty Việt Nam

Hồ sơ mua cổ phần, phần vốn góp

  • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Thủ tục mua cổ phần, phần vốn góp

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như trên

Bước 2: Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ

  • Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính

Bước 3: Trả kết quả.

  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
  • Sau khi nhận được thông báo tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Lời kết

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề quý khách hàng yêu cầu. Nếu quý khách hàng có câu hỏi hay băn khoăn nào khác xin vui lòng liên hệ đến số hotline: 0843.246.222 để được luật sư của chúng tôi tư vấn trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222