Thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp

1. Cơ sở pháp lý

 • Thông tư số: 16/2012/TT-NHNN Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
 • Thông tư số: 38/2015/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
 • Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

2. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Để được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thì doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 •  Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.
 •  Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên.
 •  Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).
 • Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên

Thủ tục kinh doanh vàng miếng

3. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư 16/2012/TT-NHNN)
 •  Danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng (trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm kinh doanh)
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và tài liệu chứng minh địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo danh sách tại điểm b khoản này đã được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
 • Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong 02 (hai) năm liền kề trước đó
 •  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 02 (hai) năm liền kề trước đó.

4. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Doanh nhiệp tiến hành nộp hồ sơ

 • Nơi nộp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối)
 • Cách thức nộp: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
 • Thời gian giải quyết: trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 • Sau khi nhận được hồ sơ, Căn cứ các quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục Vụ Quản lý Ngoại hối trình Thống đốc xem xét, quyết định việc cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

+ Căn cứ mục tiêu chính sách tiền tệ, cung – cầu vàng trong từng thời kỳ và các quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục Vụ Quản lý Ngoại hối trình Thống đốc xem xét, quyết định cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cấp hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do) Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. 

5. Trách nhiệm của doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Định kỳ hàng tháng, năm, doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh mua, bán vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (theo mẫu tại Phụ lục 10 Thông tư này). Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày 05 (năm) của tháng tiếp theo đối với báo cáo tháng và ngày 15 (mười lăm) tháng 1 (một) của năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222