Thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng

Khi có thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thì doanh  nghiệp, tổ chức tín dụng gửi hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đến Ngân hành Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật. Để biết thêm thông tin về thành phần hồ sơ, thủ tục tiến hành điều chỉnh Giấy phép mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hồng Minh.

1. Cơ sở pháp lý

Thông tư số: 16/2012/TT-NHNN Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Thông tư số: 38/2015/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Thông tư 29/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Điều chỉnh giấy phép kinh doanh vàng

2. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Để được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thì doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 •  Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.
 •  Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên.
 •  Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).
 • Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên

3. Hồ sơ tiến hành điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4. Thủ tục tiến hành điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

 • Số lượng 01 bộ

Bước 2: Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tiến hành nộp hồ sơ

 • Nơi nộp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Cách thức nộp: gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính
 • Thời gian nộp: trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ khi có thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp

Bước 3: Trả kết quả

 • Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Quyết định điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
 •  Quyết định điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng là bộ phận không tách rời của Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

5. Trách nhiệm báo cáo của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng

Định kỳ hằng quý, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng có thực hiện điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng (bao gồm thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng, bổ sung địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng, chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng tại địa điểm đã được cấp phép hoặc báo cáo với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Thông tư này) gửi báo cáo về các nội dung điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng phát sinh trong kỳ báo cáo (theo Phụ lục số 10b Thông tư Số: 29/2019/TT-NHNN), cụ thể như sau:

Một là, Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng gửi báo cáo của toàn hệ thống cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính;

Hai là, Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng gửi báo cáo của chi nhánh, phòng giao dịch có phát sinh thay đổi cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn có chi nhánh, phòng giao dịch đó.

>> Xem thêm: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng đủ điều kiện sản xuất kinh doanh vàng

Lời kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222