Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết thời hạn, bị hỏng, mất…..thì tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón phải tiến hành thủ tục cấp lại theo đúng quy định của pháp luật. Việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón được tiến hành như sau:

1. Các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Thứ  nhất, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết thời hạn sử dụng

Thứ hai, Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng, thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận.

-> Xem thêm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Thủ tục cấp lại giấy sản xuất phân bón

2. Hồ sơ tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Đối với trường hợp Giấy chứng nhận hết thời hạn

Thành phần hồ sơ bao gồm: 

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP
 •  Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP
 • Bản sao hợp lệ phiếu kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh đối với máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và các thiết bị đo lường thử nghiệm.
 • Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học trở lên của người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất
 •  Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy hoặc phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định hiện hành.

Đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng, thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 •  Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 hoặc Mẫu số 13 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP
 •  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã được sửa đổi (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung về đăng ký doanh nghiệp hoặc địa điểm hoặc thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký);

+ Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh về điều kiện hoạt động, công suất sản xuất)

+ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hoặc hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc chuyển giao phân bón từ tổ chức, cá nhân khác (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh bổ sung về loại phân bón sản xuất).

 • Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp (trừ trường hợp Giấy chứng nhận bị mất).

3. Thủ tục tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Tổ chức, cá nhân tiến hành nộp hồ sơ

  • Đối với trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận hết thời hạn thì tổ chức, cá nhân tiến hành nọp hồ sơ trước 03 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hạn
 • Nơi nộp

+ Cục Bảo vệ thực vật là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (trừ cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón) 

+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón 

 • Cách thức nộp: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng thông tin điện tử

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và kết quả thẩm định đáp ứng theo quy, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.- Đối với trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn

Trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng hoặc có sự thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận. Thời hạn của Giấy chứng nhận giữ nguyên thời hạn của Giấy chứng nhận đã cấp.

Lời kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222