Thủ Tục Cấp Giấy Phép Đối Với Chi Nhánh, Công Ty Luật Nước Ngoài

Rate this post

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài muốn được kinh doanh, hoạt động tại Việt Nam thì cần phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh xin tư vấn đến các quý khách hàng thủ tục cấp giấy phép đối với chi nhánh, công ty luật nước ngoài theo các quy đinh của pháp luật hiện hành.

1. Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Hồ sơ thành lập chi nhánh gồm có:

+ Đơn đề nghị thành lập chi nhánh;

+ Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

+ Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;

+ Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến làm việc tại chi nhánh;

+ Quyết định cử luật sư làm Trưởng chi nhánh.

– Hồ sơ thành lập công ty luật nước ngoài gồm có:

+ Đơn đề nghị thành lập công ty luật nước ngoài;

+ Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp; bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đối với hình thức liên doanh;

+ Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đối với hình thức liên doanh;

+ Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến làm việc tại công ty; danh sách luật sư Việt Nam dự kiến làm việc tại công ty kèm theo bản sao Thẻ luật sư;

+ Dự thảo Điều lệ công ty luật nước ngoài; hợp đồng liên doanh đối với hình thức liên doanh.

Lưu ý: Điều lệ công ty Luật nước ngoài phải có những nội dung sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh; tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;

– Lĩnh vực hành nghề của công ty luật nước ngoài;

– Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và quan hệ của luật sư thành viên công ty luật nước ngoài;

– Cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty luật nước ngoài;

– Người đại diện theo pháp luật của công ty luật nước ngoài;

– Thời hạn hoạt động, điều kiện chấm dứt hoạt động của công ty luật nước ngoài;

– Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty luật nước ngoài.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận từ Luật Hồng Minh

Thủ tục thực hiện:

  • Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài phải có hồ sơ thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và lệ phí, Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản.
  • Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

– Hồ sơ đăng ký hoạt động gồm có:

+ Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài;

+ Giấy tờ chứng minh về trụ sở.

– Thủ tục thực hiện:

+ Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở.

+ Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

– Chi nhánh, công ty luật nước ngoài được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

3. Lời kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về thủ tục cấp giấy phép đối với chi nhánh, công ty luật nước ngoài. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222