Thủ Tục Cấp Đổi Sang Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

Đối với những doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tu, Giấy chứng nhận đầu tư (Đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) khi có nhu cầu cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì cần phải làm thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về thủ tục cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được tiến hành như sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ

– Văn bản đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

2. Nộp hồ sơ

  • Doanh nghiệp nộp Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
  • Thời hạn giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Lưu ý: Mẫu Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục II-13 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.

Thủ Tục Cấp Đổi Sang Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

3. Mẫu Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: ………….. ………….., ngày …. tháng …. năm ….

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Đề nghị được cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, đề nghị cập nhật, bổ sung mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam đối với những ngành, nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh như sau:

STT Tên ngành Mã ngành

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– ……………………….
– ………………………
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Điều 4 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh về thủ tục cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần giải đáp về vấn đề này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222