Thời Hạn Nộp Hồ Sơ Khai Thuế Mới Nhất Hiện Nay

Rate this post

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì người nộp thuế phải nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế về cơ quan thuế quản lý trong thời hạn quy định. Đối với các trường hợp quá thời gian nộp sẽ bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế. Theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP Nghị định của chính phủ có hiệu lực từ ngày 05/12/2020. Mức phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế là tương đối cao. Do đó người nộp thuế cần lưu ý thời gian nộp. Để thực hiện nộp hồ sơ khai thuế đầy đủ và đúng quy định của pháp luật. Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh xin tư vấn đến các quý khách hàng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý

 • Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm

 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3; kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Đối với hồ sơ quyết toán thuế năm. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính. Đối với hồ sơ khai thuế năm;
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4; kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
 • Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề; đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh. Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán;
 • Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày; kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

3. Đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế

 • Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp

 • Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

Thời gian nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.

>> Có thể bạn quan tâm: Ưu nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

5. Đối với các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ. Tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công

–  Người nộp thuế thực hiện quy định về thời gian nộp hồ sơ khai thuế. Theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế. Đối với thời hạn nộp hồ sơ khai của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ. Tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công. Theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế được thực hiện như sau:

Thời gian nộp hồ sơ khai thuế

+ Lệ phí môn bài

 • Người nộp lệ phí môn bài. Trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới thành lập. Bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh. Hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh. Hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập. Hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế. Để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp. Và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định.

+ Thời gian nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cùng với thời hạn nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Bao gồm cả trường hợp thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 

 • Đối với tổ chức: Kê khai lần đầu: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Kê khai khi có phát sinh thay đổi các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp và khai bổ sung khi phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế được áp dụng đối với: Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp. Trường hợp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót; nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.
 • Đối với hộ gia đình, cá nhân: Khai lần đầu: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hàng năm hộ gia đình, cá nhân không phải kê khai lại nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp. Khai khi có phát sinh thay đổi các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế (trừ trường hợp thay đổi giá của 1 m2 đất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi. Khai tổng hợp: Thời hạn nộp hồ sơ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu, khai khi có phát sinh thay đổi tăng, giảm diện tích chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh hoặc thay đổi nghĩa vụ thuế.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm của tổ chức chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên năm dương lịch. Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày khai thác sản lượng thu hoạch đối với tổ chức nộp thuế cho diện tích trồng cây lâu năm thu hoạch một lần.
 • Hàng năm, người nộp thuế không phải kê khai lại hồ sơ khai thuế. Nếu không phát sinh thay đổi tăng, giảm diện tích chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

+ Tiền sử dụng đất:

 • Đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Công nhận quyền sử dụng đất mà hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất. Theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông đồng thời là hồ sơ khai thuế. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
 • Ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước được xác định như sau. Trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất là ngày quyết định giao đất; chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là thời điểm văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế. Trường hợp văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế chậm. Hoặc cơ quan thuế chậm xác định nghĩa vụ tài chính so với thời hạn quy định của pháp luật. Thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất được xác định là thời điểm văn phòng đăng ký đất đai nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết luận

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn; hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222; hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222