Thành lập tổ chức khoa học công nghệ công lập

Thành lập tổ chức khoa học công nghệ công lập
5 (100%) 2 votes

Thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật. Tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm: tổ chức khoa học và công nghệ công lập và ngoài công lập. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để được thành lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải làm hồ sơ, gửi tới cơ quan có thẩm quyền thành lập để ra quyết định thành lập.

Thành lập tổ chức khoa học công nghệ công lập

Trình tự thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập như sau:

1. Điều kiện thành lập

Tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập khi có đủ điều kiện sau đây:

 • Có điều lệ tổ chức và hoạt động, mục tiêu; phương hướng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Nhân lực khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu, phương hướng và điều lệ tổ chức và hoạt động.

Ngoài các điều kiện trên, việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ và ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo phân cấp của Chính phủ. Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc thì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng liên ngành để thẩm định.

Việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Mục đích, nội dung, lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật; yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam;
 • Được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thành lập;
 • Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép đặt trụ sở làm việc tại địa phương.

Tổ chức khoa học và công nghệ đáp ứng các điều kiện trên phải đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoa học và công nghệ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập bao gồm

 • Tờ trình về việc thành lập
 • Đề án thành lập
 • Dự thảo quyết định thành lập
 • Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động.

3. Trình tự thực hiện thủ tục

Bước 1: Gửi hồ sơ

Tổ chức gửi hai bộ hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập gửi về cơ quan có thẩm quyền thành lập bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ; cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản; cho tổ chức lập hồ sơ biết để sửa đổi, bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; các cơ quan sau đây phải có ý kiến thẩm định:

 • Bộ Khoa học và Công nghệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập ở Trung ương;
 • Sở Khoa học và Công nghệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ khác.

Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc; thì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng liên ngành để thẩm định. Thành phần Hội đồng bao gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia pháp lý, trong đó, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ không quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng.

Bước 4: Quyết định thành lập

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định; cơ quan có thẩm quyền thành lập xem xét và ra quyết định thành lập. Trường hợp không chấp thuận thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, cơ quan có thẩm quyền gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học; việc thẩm định thành lập cơ sở giáo dục đại học công lập phải có sự tham gia của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thẩm quyền thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập

 • Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
 • Chính phủ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Chính phủ
 • Toà án nhân dân tối cao thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Tòa án nhân dân tối cao
 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
 • Thủ tướng Chính phủ thành lập hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản này
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập tổ chức khoa học và công nghệ; của địa phương theo thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục thành lập tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Hotline 0843 246 222. Chúng tôi luôn cam kết dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

Mời bạn xem chi tiết thông tin hấp dẫn về dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Luật Hồng Minh tại đây: https://luathongminh.com/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-uy-tin-tron-goi-gia-re/

Trân trọng!

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT HỒNG MINH

Hotline: 0843 246 222

Email: tuvanhongminh@gmail.com

Trụ sở chính: Số 31 Ngõ 221 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

VPGD: Phòng 611, toà 27A1 Green star, 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tags: , , , , ,

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222