Thành lập doanh nghiệp xã hội đối với loại hình công ty cổ phần

Việc thành lập doanh nghiệp xã hội hiện nay đang được mọi người rất quan tâm và gửi lời yêu cầu tư vấn đến Luật Hồng Minh. Hiện nay, thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội khá phức tạp khiến cho nhiều quý khách hàng của Luật Hồng Minh khó khăn trong quá trình tiến hành thủ tục, để giúp cho quý khách hàng thuận lợi hơn trong quá trình tiến hành thủ tục, Luật Hồng Minh xin gửi tới quý vị bài viết sau đây:

1. Các tiêu chí cần đáp ứng của doanh nghiệp xã hội

 • Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.
 • Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng
 • Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.

Thành lập doanh nghiệp xã hội mới

2. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội đối với loại hình Công ty Cổ phần

Thành phần hồ sơ bao gồm: 

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền

 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự
 • Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường theo biểu mẫu 1 ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT  do những người sau ký:

+ Cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên với mong muốn ký vào cam kết này cùng với cổ đông sáng lập

+ Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.

 • Giấy ủy quyền thay mặt quý khách hàng tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp.

3. Đối với trường hợp thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường 

Đối với trường hợp doanh nghiệp doanh nghiệp thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường thì doanh nghiệp xã hội cần gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Thành phần hồ sơ bao gồm: 

 • Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã được sửa đổi, bổ sung do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký
 • Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông
 • Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi.

 • Trường hợp chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
 • Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chấm dứt Cam kết trong đó nêu rõ lý do chấm dứt
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chấm dứt Cam kết trong đó nêu rõ lý do chấm dứt.
 • Thời hạn nộp: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định chấm dứt. 

Lời kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Các quy định về thành lập doanh nghiệp xã hội đối với loại hình Công ty Cổ phần. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222