Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

5/5 - (1 bình chọn)

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cần phải lưu ý; và tuân thủ đầy đủ các quyền; cũng như nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật. Từ ngày 1/1/2022, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải tuân thủ theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020. Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh xin tư vấn đến các quý khách hàng quyền; nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020; 
 • Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

doanh nghiệp dịch vụ

2. Quyền của doanh nghiệp dịch vụ

Doanh nghiệp dịch vụ có các quyền sau đây:

 • Thực hiện các nội dung quy định tại Điều 9 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020;
 • Thỏa thuận với người lao động về tiền dịch vụ; tiền ký quỹ; bảo lãnh để thực hiện hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật này;
 • Đơn phương thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sau khi doanh nghiệp dịch vụ đã 03 lần thông báo bằng thư bảo đảm; trong thời gian 180 ngày kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động; mà người lao động, người được ủy quyền hợp pháp của người lao động không đến thanh lý hợp đồng; hoặc kể từ ngày người lao động gia hạn hợp đồng lao động mà không thực hiện quyền; nghĩa vụ trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;
 • Khiếu nại, khởi kiện về quyết định; hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ

3.1. Nghĩa vụ đối với người lao động trước khi đưa người lao động ra nước ngoài

 • Cam kết bằng văn bản việc ưu tiên tuyển chọn người lao động đã tham gia hoạt động chuẩn bị nguồn của doanh nghiệp; trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết ưu tiên tuyển chọn người lao động sau khi đã tham gia chuẩn bị nguồn do doanh nghiệp tổ chức thì phải bồi thường theo thỏa thuận; quảng cáo; tư vấn; thông báo tuyển chọn; cung cấp thông tin chính xác với người lao động và chính quyền địa phương tại nơi tuyển chọn về số lượng; tiêu chuẩn tuyển chọn; điều kiện làm việc; quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động theo nội dung hợp đồng cung ứng lao động; trực tiếp tuyển chọn và không được thu tiền của người lao động về việc tuyển chọn; thực hiện đúng các nội dung đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đã được chấp thuận;
 • Tổ chức và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; hướng dẫn người lao động, tham gia bảo hiểm xã hội;
 • Cam kết bằng văn bản về thời gian chờ xuất cảnh; sau khi người lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài với thời hạn không quá 180 ngày kể từ ngày người lao động trúng tuyển; trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết về thời gian chờ xuất cảnh; thì phải bồi thường theo thỏa thuận và hoàn trả các chi phí mà người lao động đã chi trả trừ trường hợp bất khả kháng;

3.2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động sau khi xuất cảnh

 • Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài; có nhân viên nghiệp vụ đủ năng lực quản lý và hỗ trợ người lao động ở nước ngoài theo quy định; cung cấp trợ giúp pháp lý trong trường hợp người lao động cần đến hỗ trợ pháp lý khi bị lạm dụng; bạo lực hoặc phân biệt đối xử trong thời gian làm việc ở nước ngoài;
 • Bồi thường cho người lao động về những thiệt hại do doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp gây ra theo quy định của pháp luật;
 • Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với người lao động trong thời hạn 180 ngày; kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Tư vấn, hỗ trợ cho người lao động các thủ tục liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động; quyền lợi; chế độ và thủ tục về nước;
 •  Giải quyết vấn đề phát sinh trong trường hợp người lao động chết; bị tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp hoặc bị xâm phạm tính mạng; sức khỏe; danh dự; nhân phẩm; tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai; dịch bệnh; chiến tranh; bất ổn chính trị hoặc tình trạng khẩn cấp;

3.3. Nghĩa vụ đối với các cơ quan có thẩm quyền

 • Thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 15; khoản 1 Điều 16; các điều 17; 18; 19; 20; 27; 28 và 29 của Luật này;
 • Đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp dịch vụ thông tin về người đại diện theo pháp luật; danh sách nhân viên nghiệp vụ; địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh; cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định giao nhiệm vụ cho chi nhánh; và cập nhật khi có sự thay đổi về những nội dung này; văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về việc chuẩn bị nguồn lao động; thông tin đầy đủ, chính xác về số lượng; tiêu chuẩn tuyển chọn; điều kiện làm việc; quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động theo nội dung hợp đồng cung ứng lao động; danh sách người lao động tham gia chuẩn bị nguồn và được tuyển chọn;
 • Đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của Luật này;
 • Định kỳ hằng năm; hoặc đột xuất báo cáo về tình hình hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày người lao động xuất cảnh; và hằng tháng phải cập nhật thông tin về người lao động do doanh nghiệp đưa đi; trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho đến khi thanh lý hợp đồng.
Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về quyền; nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn; hướng dẫn; giải đáp liên quan đến vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn; hỗ trợ và giải đáp trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222