Câu hỏi về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Câu hỏi: Quy định về việc doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm được hiểu như thế nào? Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó có ghi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp có được kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh đó hay không?

Luật Hồng Minh cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chon chúng tôi để yêu cầu giải đáp các vấn đề pháp lý. Về nội dung mà quý khách yêu cầu, Hồng Minh xin được có ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định của Điều 7 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. (Quy định tại Khoản 8 Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp). Điều này có nghĩa là mặc dù doanh nghiệp đã được Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp chưa đáp ứng được các điều kiện đầu tư kinh doanh thì doanh nghiệp chưa được kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Về danh nục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện đang được quy định cụ thể tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, danh mục này bao gồm 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc 15 Lĩnh vực quản lý của nhà nước. Người dùng có thể tham khảo danh mục và các điều kiện của từng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Do vậy trước khi tiến hành đăng ký kinh doanh, đặc biệt là trước khi tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh đối với những ngành nghề yêu cầu điều kiện kinh doanh thì quý khách hàng cần tìm hiểu xem ngành nghề đó yêu cầu điều kiện gì, chỉ khi quý khách đã đáp ứng được đầy đủ các điều kiện yêu cầu của ngành nghề đó thì doanh nghiệp của quý khách mới được tiến hành hoạt động kinh doanh đối với loại ngành nghề này nhằm đảm bảo việc kinh doanh được đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh về vấn đề mà quý khách quan tâm, yêu cầu giải đáp. Nếu quý khách còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần giải đáp xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được các luật sư của chúng tôi tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222