Không Tuân Thủ Quy Định Về Giải Thể Sẽ Bị Phạt Như Thế Nào?

Rate this post

Khi doanh nghiệp bị buộc phải giải thể nhưng lại không tiến hành thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật hiện hành thì sẽ bị xử phạt theo quy định. Vậy hình thức và mức xử phạt về hành vi này như thế nào, mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của Hồng Minh chúng tôi.

1. Các trường hợp doanh nghiệp bị buộc phải giải thể

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Theo quyết định của Tòa án.

Không tuân thủ quy định về giải thể

Hình thức sử phạt trong trường hợp này

Doanh nghiệp không giải thể trong trường hợp bắt buộc phải giải thể sẽ bị phạt từ 5.000.0000 đến 10.000.000 đồng.

– Bên cạnh đó doanh nghiệp bị buộc phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm trên. Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Bước 2: Thanh lý tài sản

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 3: Quyết định giải thể và biên bản họp

Trong thời hạn 07 ngày làm việc thì:

– Quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp

– Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 4: Thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp.

Bước 5: Gửi đề nghị giải thể

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

2. Không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn quyết định giải thể

Không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động

– Trong thời hạn 07 ngày sau khi thực hiện việc thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp và thủ tục thanh lý tài sản thì doanh nghiệp phải gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp quyết định giải thể và biên bản họp giải thể.

– Nếu như không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn các văn bản trên, doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng và doanh nghiệp buộc gửi quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của chúng tôi về việc không tuân thủ quy định về giải thể thì bị sử phạt như thế nào. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp liên hệ với chúng tôi để được luật sư của chúng tôi tư vấn trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222