Khi hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh thì có phải làm thủ tục thông báo không?

Theo quy định tại Điều 76 nghị định 78/2015/NĐ-CP thì khi tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đăng ký và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm; Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nếu hộ kinh doanh không thông báo thì sẽ bị xử phạt như sau:

Căn cứ Điều 42 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định:

– Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

+ Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.”

Mặt khác, tại Điều 78 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

“- Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

– Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký.”

Và hộ kinh doanh phải tiến hành biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi của mình là buộc gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Về hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của hộ doanh nghiệp

  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Mẫu tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh (Phụ lục III-4 thông tư 02/2019/BKHĐT)
  • CMND hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác của người đi nộp hồ sơ
  • Giấy giới thiệu nếu người đi nộp hồ sơ được ủy quyền

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh bao gồm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm những giấy tờ trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký cấp quận, huyện nơi đã đăng ký kinh doanh

Bước 3: Cán bộ một cửa sẽ tiếp nhận hồ sơ và hồ sơ sẽ được chuyển đến Phòng  đăng ký kinh doanh để kiểm tra xác nhận, thẩm định

Bước 4: Hồ sơ được chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 5: Nhận kết quả:

Thời hạn: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh của hộ.

Hộ kinh doanh thông báo tạm ngừng kinh doanh bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Phụ lục III-4

TÊN HỘ KINH DOANH

 

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch …………..

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………

Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh:……………………………………….

Ngày cấp: …… /….. /…… Nơi cấp: ………………………………………………….

Địa điểm kinh doanh:………………………………………………………

Điện thoại:…………………… Fax (nếu có):……………………………

Email (nếu có):…………………… Website (nếu có):……………………

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: …………………………………………………………………..

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày……….. tháng ……… năm ……………..

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……… năm ……………..

Lý do tạm ngừng: ………………………………………………………………………..

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)

 

Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về thủ tục thông báo khi hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Hy vọng với thông tin trên, các đơn vị có thể hoàn thành thủ tục nhanh chóng tránh. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về vấn đề trên vui lòng để lại comment phía dưới bài viết này. Luật Hồng Minh hân hạnh đồng hành cùng bạn.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222