Giảm Vốn Điều Lệ Khi Công Ty Hoàn Trả Một Phần Vốn Góp Cho Cổ Đông

GIẢI ĐÁP VỀ VIỆC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY HOÀN TRẢ MỘT PHẦN VỐN GÓP CHO CỔ ĐÔNG

Câu hỏi: Vui lòng cho biết chi tiết hơn quy định về việc giảm vốn điều lệ trong trường hợp công ty hoàn trả lại một phần vốn góp cho cổ đông. Xin cảm ơn!

Trước tiên Luật Hồng Minh chúng tôi xinn cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về nội dung tư vấn mà quý khách hàng yêu cầu, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Giảm vốn điều lệ khi công ty hoàn 1 phần vốn cho cổ đông
Giảm vốn điều lệ khi công ty hoàn 1 phần vốn cho cổ đông

Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây

– Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

– Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo yêu cầu của cổ đông và theo quyết định của công ty theo quy định của pháp luật;

– Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định của pháp luật.

Như vậy:

Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì công ty cổ phần được thực hiện hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Có quyết định hoàn trả phần vốn góp của Đại hội đồng cổ đông công ty;

+ Đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp;

+ Công ty phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.

Do đó:

Trường hợp công ty tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và có quyết nghị giảm vốn điều lệ của công ty thông qua việc hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông để giảm vốn điều lệ của công ty. Tuy nhiên, công ty chỉ được thực hiện hoàn trả khi đáp ứng đủ tất cả các điều kiện kể trên.

Sau khi hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty, thì công ty có trách nhiệm phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của các cổ đông trong công ty và thực hiện cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn bằng cách hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty theo quy định của pháp luật.

Thủ tục giảm vốn do hoàn trả vốn cho cổ đông công ty

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (giảm vốn điều lệ công ty cổ phần)

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về thay đổi vốn điều lệ.

– Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.

– Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề mà quý khách hàng yêu cầu. Chúng tôi hi vọng những ý kiến tư vấn của chúng tôi mang lại hữu ích cho quý khách. Nếu quý khách còn có câu hỏi, băn khoăn nào khác, quý khách vui lòng liên hệ đến số hotline: 0843.246.222 để được các luật sư của chúng tôi tư vấn trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222