Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)

Trong trường hợp doanh nghiệp bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó buộc phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. 

Về thủ tục để tiến hành việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Luật Hồng Minh xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp 2014
  • Nghị định 78/2015/ NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp.
  • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

2. Trình tự thủ tục giải thể

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký

Bước 1: Thông báo tình trạng doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh, phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án;

Bước 2: Quyết định giải thể

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Bước 3.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của doanh nghiệp phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

  • Việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp được thực hiện theo thứ tự sau đây:

+ Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợ đồng lao động đã ký kết;

+ Nợ thuế;

+ Các khoản nợ khác.

Bước 4. Gửi đề nghị giải thể

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bước 5: Sau khi thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp theo quy định này mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Cá nhân người quản lý công ty có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định.

Đơn vị bạn có thể lựa chọn Luật Hồng Minh để giải quyết giải thể nhanh chóng giá rẻ, xem thông tin: Tại Đây

Thành phần hồ sơ

  • Quyết định giải thể
  • Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
  • Phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
  • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Hồng Minh về thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị hu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bài viết trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nội dung của bài viết có thể không còn phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp Luật áp dụng bị thay thế, sửa đổi hoặc bổ sung. Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục cũng như sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Luật Hồng Minh và để được giải đáp những băn khoăn vướng mắc khác có liên quan về thủ tục, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 để được các luật sư của Hồng Minh  tư vấn trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222