Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sai thì có được quyền quay lại hoạt động không

TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH SAI THÌ CÓ ĐƯỢC QUYỀN QUAY TRỞ LẠI HOẠT ĐỘNG KHÔNG?

Câu hỏi: Xin chào Luật Hồng Minh, công ty tôi thuộc trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sai, không đúng quy định của pháp luật thì doanh nghiệp của tôi có được quyền quay trở lại hoạt động không?

 thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sai thì có được quyền quay lại hoạt động không

Trước tiên Luật Hồng Minh cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về nội dung câu hỏi mà quý khách hàng yêu cầu được giải đáp, Hồng Minh xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì một trong những trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là: “Phòng Đăng ký kinh doanh xác định doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Căn cứ quy định này, trường hợp doanh nghiệp không vi phạm quy định pháp luật thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền yêu cầu Phòng đăng ký kinh doanh khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh không chấp thuận yêu cầu khôi phục, doanh nghiệp có thể thực hiện quyền khiếu nại hoặc khởi kiện Phòng Đăng ký kinh doanh ra Tòa án hành chính theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại.

Trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động trên 1 năm và không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đến nay, doanh nghiệp muốn quay trở lại hoạt động không thuộc một trong hai trường hợp doanh nghiệp được khôi phục tình trạng pháp lý quy định tại Điều 64 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Do đó theo quy định của pháp luật hiện hành thì trong trường hợp này, doanh nghiệp của quý khách hoàn toàn có thể quay trở lại hoạt động nếu doanh nghiệp của quý khách đã được cơ quan Đăng ký kinh doanh khôi phục lại tình trạng trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Hồng Minh về vấn đề mà quý khách yêu cầu. Nếu quý khách còn có băn khoăn, thắc mắc nào khác cồn được hỗ trợ, tư vấn xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222