Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Rate this post
Nhu cầu phân phối xăng dầu của các thương nhân ngày càng tăng cao. Mời bạn xem ngay thông tin giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu ngay dưới đây.

1. Điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điền kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

 • Doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu
 • Có kho, bể dung tích tối thiểu 2000 mết khối, thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vị xăng dầu từ 05 năm trở lên
 • Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên
 • Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.
 •  Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.
 •  Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thương nhân phân phối xăng dầu

2. Hồ sơ cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định.
 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định, kèm theo các tài liệu chứng minh
 • Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định, kèm theo các tài liệu chứng minh.

3. Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

 • Số lượng 01 bộ

Bước 2: Thương nhân tiến hành nộp hồ sơ

 • Nơi nộp: Bộ Công Thương

Bước 3: Trả kết quả

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu có thời hạn hiệu lực là 05 năm kể từ ngày cấp mới.

Thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

4. Các trường hợp thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

 • Thương nhân không tiếp tục làm thương nhân phân phối xăng dầu
 • Thương nhân không hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian một (01) tháng trở lên
 • Thương nhân bị phá sản theo quy định của pháp luật
 • Thương nhân không đáp ứng một trong các điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định tại Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP
 • Thương nhân vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường, vi phạm quy định về tăng, giảm giá bán xăng dầu tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: Điều kiện phân phối xăng dầu

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222