Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Mua Bán Nợ

Mua bán nợ là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên mua nợ trả tiền cho bên bán nợ. Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy những điều kiện đó là gì cũng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hồng Minh để biết những thông tin chi tiết:

1. Nguyên tắc kinh doanh mua bán nợ

Theo Điều 4 Nghị định 49/2016/NĐ-CP quy định như sau:

 • Tổ chức (không phải là doanh nghiệp), cá nhân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải thành lập doanh nghiệp.
 •  Doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp thực hiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng điều kiện tương ứng theo quy định.
 • Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều kiện kinh doanh mua bán nợ

2. Điều kiện chung đối với doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ

Thứ nhất, Doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phù hợp với quy định của pháp luật

Thứ hai, Doanh nghiệp phải đáp ứng quy định về mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu tương ứng theo quy định của pháp luật

Thứ ba, về người quản lý doanh nghiệp. Người quản lý của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp
 • Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận;
 • Là người quản lý hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ;
 • Những người đã làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng thêm điều kiện: Không là người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 03 năm trước liền kề.

3. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ

Cần đáp ứng thêm điều kiện là có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 5 tỷ đồng.

4. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ

Cần đáp ứng thêm điều kiện:

Thứ nhất, Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Thứ hai, Các khoản nợ được mua bán phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

 • Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ;
 •  Không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm về việc bán nợ;
 •  Bên mua nợ và bên nợ không phải là người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Thứ ba, Việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ, bên bán nợ.

Thứ tư, Doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó hoặc nhận bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác nhằm mục đích mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm.

Thứ năm, Bên mua nợ, bên bán nợ, bên nợ và các bên liên quan khác phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối trong trường hợp mua bán nợ hình thành quan hệ cho vay, vay nợ nước ngoài và sử dụng ngoại hối trong giao dịch mua bán nợ.

5. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

Cần đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất,  Về vốn: Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng.

Thứ hai, Đã hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm và mức doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ của năm liền kề trước năm thực hiện kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch tối thiểu là 500 tỷ đồng.

Thứ ba, Có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc ít nhất 02 nhân viên có thẻ thẩm định viên về giá theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ, tối thiểu bao gồm:

 • Quy trình, thủ tục, trách nhiệm của các thành viên tham gia sàn giao dịch nợ và quyền hạn, nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp sàn giao dịch nợ
 • Điều kiện các khoản nợ dự kiến được niêm yết trên sàn giao dịch
 • Tổ chức quản lý, giám sát giao dịch, trong đó có quy định về cung cấp, lưu trữ thông tin về các khoản nợ dự kiến được niêm yết trên sàn giao dịch
 •  Thời gian, phương thức xác lập và hủy bỏ giao dịch
 • Phương thức thanh toán và quy định bảo đảm thanh toán cho các bên
 • Xử lý tranh chấp.

Thứ năm, Có cơ sở, vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để tiếp nhận, cập nhật, cung cấp thông tin về hoạt động mua bán nợ giữa các thành viên tham gia sàn giao dịch.

Thứ sáu, Phải thực hiện kiểm toán độc lập hằng năm theo quy định của pháp luật.

Lời kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222