Điều Kiện Đầu Tư Với Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư. Vậy điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm những điều kiện gì? Để quý vị có thêm thông tin về vấn đề trên, Luật Hồng Minh xin chia sẻ cho quý vị bài viết dưới :

1. Các trường hợp áp dụng điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài

Theo khoản 6 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

 Trường hợp 1: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, ví dụ như thành lập Công ty TNHH, Công ty Cổ phần…..

Trường hợp 2: Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế

Trường hợp 3:  Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hay còn gọi là hợp đồng BCC.

Trường hợp 4: Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác;

Trường hợp 5: Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

-> Xem thêm thông tin: điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài

2. Các điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài

Bao gồm các điều kiện sau đây:

Điều kiện 1: Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

+  Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán

+  Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước

+  Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khác thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện 2:  Điều kiện về hình thức đầu tư

Điều kiện 3:  Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư

Điều kiện 4: Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư

Điều kiện 5: Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.

3. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, nghề khác nhau phải đáp ứng toàn bộ điều kiện đầu tư đối với các ngành, nghề đó

Nguyên tắc áp dung quy định pháp luật:  Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về điều kiện đầu tư được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các điều ước đó; trường hợp đã lựa chọn một điều ước quốc tế thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của điều ước quốc tế đó.

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định.

Kết luận

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề xử phạt hành chính đối với hành vi tiếp tục thực hiện hoạt động dự án đầu tư khi có quyết định ngừng của Cơ quan đăng ký đầu tư.. Nếu quý khách hàng có câu hỏi hay băn khoăn nào khác xin vui lòng liên hệ đến số hotline: 0843.246.222 để được luật sư của chúng tôi tư vấn trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222