Thủ tục chuyển đổi từ đất phi nông nghiệp sang đất ở

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở SANG ĐẤT Ở

Khi có nhu cầu chuyển đổi từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì người sử dụng đất cần phải tiến hành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng trình tự và thủ tục được quy định cụ thể của Pháp luật đất đai. Trong bài viết dưới đây, Hồng Minh chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách hàng các bước để tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Đất đai 2013;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;

– Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

2. Điều kiện chuyển đổi

– Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai có quy định về việc Chuyển mục đích sử dụng đất như sau:
“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;”

Như vậy, khi quý khách muốn chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì quý khách cần phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tại khoản 2 Điều 57 Luật Đất đai, khi quý khách thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, thì quý khách cũng cần: phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

+ Về nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất: Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 109 Luật Đất đai quy định về Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất như sau, theo đó quý khách cần nộp các khoản tiền sau khi chuyển mục đích sử dụng đất:

“1. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 57 của Luật này thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định sau đây:

a) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Nộp tiền thuê đất hàng năm theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT).

-> Xem thêm thủ tục mua bán chuyển nhượng đất đai

4. Nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện. (Khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

5. Giải quyết hồ sơ

– Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

– Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

6. Trả kết quả

– Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

– Thời gian thực hiện: Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). Nếu địa phương của ông/bà thuộc các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời hạn trả kết quả là Không quá 25 ngày. (Căn cứ Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP)

Trên đây là nội dung tư vấn của Hồng Minh về thủ tục chuyển đổi từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở. Nếu quý khách hàng còn băn khoăn hay có câu hỏi nào khác cần giải đáp thì vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được các chuyên gia và luật sư của chúng tôi giải đáp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222