Chia Tài Sản Theo Ly Hôn Theo Quy Định Mới Nhất 2020

Từ thực tiễn giải quyết các vụ việc ly hôn thì ngoài vấn đề con chung thì vấn đề tài sản luôn được quan tâm nhiều nhất. Những tranh chấp trong việc phân chia tài sản đặc biệt là tài sản chung của vợ chồng thường rất khó giải quyết khi nó thường có các tranh chấp. Do đó trong bài viết này, Luật Hồng Minh chúng tôi sẽ tư vấn cho quý bạn đọc nguyên tắc phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.

Chia tài sản theo ly hôn

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

– Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

– Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

2. Giải quyết tài sản vợ chồng khi ly hôn trong trường hợp chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận

Tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, ngoài chế độ tài sản vợ, chồng theo luật định thì Luật HN&GĐ năm 2014 cũng có thừa nhận thêm một chế độ tài sản mới so với luật năm 2000 là chế độ tài sản theo thỏa thuận. Chính bởi điểm mới này mà khi giải quyết vụ việc ly hôn yêu cầu Tòa án và các bên cũng cần thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng (nếu thỏa thuận đó không bị vô hiệu). Cụ thể việc giải quyết vấn đề chia tài sản vợ chồng theo thỏa thuận khi ly hôn được tiến hành như sau:

– Áp dụng các nội dung trong thỏa thuận trong văn bản để chia tài sản của vợ, chồng khi ly hôn.

– Đối với những vấn dề không được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng hoặc thỏa thuận bị vô hiệu thì áp dụng các quy định theo luật định, những thỏa thuận có hiệu lực vẫn được tôn trọng và thực hiện.

 tài sản vợ chồng khi ly hôn

3. Giải quyết tài sản vợ chồng khi ly hôn trong trường hợp chế độ tài sản vợ chồng theo luật định

Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân thong thường sẽ được chia đôi. Tuy nhiên việc phân chia tài sản như vậy còn phải xem xét đến các yếu tố khác như:

– Hoàn cảnh sống của vợ chồng.

– Công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập.

– Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập.

– Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Đối với tài sản là hiện vật

– Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nêu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị.

– Bên nào nhận tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Đối với việc tài sản riêng của vợ, chồng sát nhập vào tài sản chung

– Tài sản riêng của vợ chồng nếu không sát nhập vào tài sản chung thì thuộc quyền sở hữu riêng của người đó.

– Tài sản riêng của vợ chồng nếu sát nhập, trộn lẫn vào tài sản chung thì:

+ Chia theo thỏa thuận của vợ chồng.

+ Được thanh toán theo phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản chung đó.

Một số lưu ý phân chia tài sản

Luật Hồng Minh chúng tôi cũng xin lưu ý đến quý bạn đọc thế nào là tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng dưới góc độ pháp lý.

– Tài sản chung của vợ chồng được quy định tại Điều 33 Luật HN&GĐ. Theo đó:

+ Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

+ Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

+ Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Tài sản riêng của vợ chồng được quy định tại Điều 43 Luật HN&GĐ.

+ Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

+ Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Trên đây là những nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề phân chia tài sản khi ly hôn theo quy định của pháp luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành. Nếu quý khách hàng còn có băn khoăn hay có câu hỏi nào cần giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ đến số hotline: 0843246222 để được các luật sư của chúng tôi giải đáp trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222