Các Quy Định Về Ghi Nợ Tiền Sử Dụng Đất

Hiện nay để tao điều kiện cho người dân gặp khó khăn nhà nước có phép họ được ghi nợ tiền sử dụng đất trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy việc ghi nợ tiền sử dụng đất được quy định như thế nào, cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hồng Minh để biết rõ những thông tin hữu ích: 

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định số: 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

2. Trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất

Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành thì chỉ có 01 trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

 • Hộ gia đình, cá nhân gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
 • Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công.
 •  Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ghi nợ tiền sử dụng đất

3. Các quy định khác về ghi nợ tiền sử dụng

Mức tiền sử dụng đất ghi nợ đối với hộ gia đình, cá nhân được xác định bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư trừ (-) giá trị được bồi thường về đất, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thời hạn được ghi nợ: Hộ gia đình, cá nhân được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này. 

 • Hết thời hạn 05 năm mà vẫn chưa trả hết  nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

>> Bạn có biết: Không đăng ký đất đai có bị xử phạt không

4. Về trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

 • Ban đầu hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất + giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất + hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( trong đó  bao gồm: Quyết định giao đất tái định cư và Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt) tới Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường .
 • Sau đó: Cơ quan có thẩm quyền rà soát, kiểm tra hồ sơ và lập Phiếu  chuyển thông tin gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan liên quan theo quy định, trong đó tại Phiếu chuyển thông tin phải có nội dung về số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận; đồng thời trả Giấy hẹn cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.
 • Căn cứ Phiếu chuyển thông tin do Văn phòng chuyển đến, cơ quan thuế xác định và ban hành Thông báo theo quy định để gửi đến hộ gia đình, cá nhân, Văn phòng và cơ quan liên quan (nếu cần) trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo. Tại Thông báo phải bao gồm các nội dung:
 • Tổng số tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp.
 • Số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (là số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận).
 • Số tiền sử dụng đất được ghi nợ bằng (=) Tổng số tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp trừ (-) Số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (là số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận).
 • Thời hạn hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền; gồm:

+ Thời hạn nộp số tiền sử dụng đất không được ghi nợ 

+ Thời hạn nộp số tiền sử dụng đất được ghi nợ 

 • Tiếp theo: Hộ gia đình, cá nhân nộp số tiền sử dụng đất không được ghi nợ
 • Căn cứ chứng từ mà hộ gia đình, cá nhân nộp, Văn phòng trả Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định; trong đó tại Giấy chứng nhận có nội dung về số tiền sử dụng đất ghi nợ và thời hạn thanh toán (trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Các quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222