Bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hòa giải viên lao động

Rate this post

Trong trường hợp chuẩn bị kết thúc thời hạn bổ nhiệm hòa giải viên lao động; mà hòa giải viên vẫn có nhu cầu tiếp tục làm hòa giải viên lao động thì cần phải tiến hành thủ tục hành chính tương ứng với cơ quan có thẩm quyền. Hoặc trong trường hợp hòa giải viên lao động không còn đáp ứng được điều kiện làm hòa giải viên; hoặc có không có nhu cầu tiếp tục làm hòa giải viên cũng phải tiến hành thủ tục tương ứng. Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh xin tư vấn đến các quý khách hàng thủ tục bổ nhiệm lại; miễn nhiệm hòa giải viên lao động.

1. Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Lao động năm 2019;
 • Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

2. Bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động

 • Ít nhất 03 tháng trước khi kết thúc thời hạn bổ nhiệm; nếu hòa giải viên lao động có nhu cầu tiếp tục làm hòa giải viên lao động; thì gửi đơn đề nghị bổ nhiệm lại đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Căn cứ kế hoạch tuyển chọn; bổ nhiệm hòa giải viên lao động hằng năm đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; kết quả rà soát tiêu chuẩn; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo phân cấp quản lý; trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị bổ nhiệm lại của hòa giải viên lao động; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét; quyết định bổ nhiệm lại đối với các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

3. Miễn nhiệm hòa giải viên lao động

miễn nhiệm hòa giải viên lao động

3.1. Các trường hợp miễn nhiệm hòa giải viên lao động

 • Có đơn xin thôi làm hòa giải viên lao động;
 • Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 92 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
 • Có hành vi vi phạm pháp luật làm phương hại đến lợi ích các bên; hoặc lợi ích của Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định của pháp luật;
 • Có 02 năm bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ theo quy chế quản lý hòa giải viên lao động.
 • Từ chối nhiệm vụ hòa giải từ 02 lần trở lên khi được cử tham gia giải quyết tranh chấp lao động; hoặc tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề; mà không có lý do chính đáng theo quy định tại quy chế quản lý hòa giải viên lao động.

3.2. Trình tự, thủ tục 

 • Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 94 Nghị định145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin thôi làm hòa giải viên lao động của hòa giải viên lao động; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét; miễn nhiệm hòa giải viên lao động;
 • Đối với các trường hợp quy định tại các điểm b, điểm c; điểm d; và điểm đ khoản 1 Điều 1 Điều 94 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ báo cáo của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và kết quả rà soát; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét; miễn nhiệm hòa giải viên lao động;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm hòa giải viên lao động.

Tổng kết

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về bổ nhiệm lại; miễn nhiệm hòa giải viên lao động. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn; hướng dẫn; giải đáp liên quan đến vấn đề này; quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn; hỗ trợ và giải đáp trực tiếp. 

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222